ONIX.mk е отворен за сите кои сакаат да кажат нешто, на било која тема.

Сите вашите идеи, текстови, предлози испратете ги на [email protected]

Нашата редакција ќе ги разгледа и доколку се во согласност со нашата уредувачка политика ќе ги објавиме.

Ве молиме наведете дали сакате вашето име и презиме да биде објавено на содржината или пак да биде објавена како од анонимен автор.

Добиените податоци ONIX.mk ќе ги користи исклучиво за потребите на редакцијата.