Македонски Соновник е најстариот целосен македонски интернет-толкувач на соништата. Има вкупно над 6,700 зборови.

Толкувањето на соништата можете да го гледате целосно бесплатно. Само кликнете на првата буква од поимот кој го имате сонувано и ќе се најдете на под-страница за значењето на поимите на таа буква. Ако поимот кој го сонувавте не е присутен во соновникот, можете да контактирате со нас и ние ќе го додадеме што е можно поскоро.

Доколку сте сонувале нешто и се сеќавате на сонот, или детали од сонот, можете да погледенте во најточниот соновник на македонски јазик што значат тие.

                                                         

Што е толкување на сон?

Толкувањето на сонот е процес на утврдување на значењето на соништата.
Во многу антички општества, вклучително и Египет и Грција, сонувањето се сметало како натприродна комуникација или средство за божествена интервенција, чија порака може да ја толкува оној кој има одредени овластувања. Денес, разни струи во психологијата нудат теории за значењето на соништата.

Теорија на сонувањето

Современа алтернатива на теоријата на Фројд беше дадена од Ален Хобсон во 1989 година. Оваа теорија се заснова на фактот дека за време на РЕМ спиењето се активираат многу мозочни трактати и следствено на тоа го бомбардираат церебралниот кортекс со нервни сигнали. Бидејќи овие сигнали или информации се претежно случајни, церебралниот кортекс се обидува да ги направи комплетна приказна и да ги претвори во сон. Оваа теорија целосно не негира дека соништата имаат некое значење. Сонувачот се обидува да направи комплетна приказна од низа случајни информации и тоа го прави на специфичен начин. Покрај тоа, активирањето на мозочните трактати не е целосно случајно и може да биде одраз на секојдневните активности, емоционална состојба, мисли, итн.